Sólisté

arrowthemes

Individuální výuka sólového zpěvu pro děti, mládež a dospělé.

Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Kultivovaný pěvecký projev je nejvýraznějším hudebním vyjadřovácím prostředkem, který se uplatňuje v hudbě všech žánrů a stylů. Výukové hodiny probíhají pravidelně jednou týdně ve stanovený čas, který je domlouván individuálně. Jedna výuková lekce trvá 45 minut.

Rozvrhnutí studia

 • Přípravný sólový zpěv – pro děti od 4 do 6 let (na hodině max. 3 žáci).
 • Sólový zpěv – pro děti od 7 let (na hodině 1 žák).
 • Studium dospělých – od 18 let (na hodině 1 žák).

Výuka

 • Ke každému žákovi uplatňujeme naprosto individuální přístup, dle jeho možností a dovedností.
 • Každý student má vypracován individuální plán studia.
 • V hodinách se učíme používat správné pěvecké techniky, prezentaci vlastní osoby a základy pěveckého herectví.
 • Repertoár žáků je velice pestrý, od lidových písní, přes popové a muzikálové, až po klasické skladby.
 • Sólový zpěv je velmi vhodný pro žáky s hyperaktivitou - žák se učí pravidelnosti a zodpovědnosti.
 • Při výuce klademe důraz na výslovnost a práci s deklamací, díky tomu se mnohdy odstraní drobné obtíže s mluvením.
 • Základem výuky je, aby žáka hodiny zpěvu bavily, těšil se na ně a odnášel si z nich nové zážitky a zkušenosti Vykonání talentové zkoušky

Vykonání talentové zkoušky

Talentová zkouška se skláda z části intonační a rytmické.

 • Část intonační - zazpívání libovolné písně.
 • Část rytmická - zopakování několika jednodušších rytmických cvičení.

Datum a hodina talentové zkoušky se domlouvá individuálně.