Baby Andílci

arrowthemes

Pěvecký sbor pro děti ve věku od 3 do 6 let.

Pěvecký sbor Baby Andílci, který se zaměřuje na děti ve věku od 3 do 5 let, byl založen v roce 2011. V současné době má 65 členů (dívek i chlapců).

Již od útlého věku děti učíme základy pěvecké hlasové výchovy, pracujeme s náladou, fantazií a představivostí.  Rozvíjíme jejich hudební schopnosti a dovednosti a zároveň se snažíme dětem umožnit práci v kolektivu. Ve sborečku se všechny děti zapojují velice spontánně. Sboreček také dává každému šanci naučit se pracovat v kolektivu a nalézt si svůj osobitý projev. Sborečky mají do roka několik veřejných vystoupení, kde děti prezentují  své dovednosti a znalosti získanépři společných zkouškách.

Vykonání talentové zkoušky

Talentová zkouška se skládá z části intonační a rytmické.

  • část intonační - zazpívání libovolné písně
  • část rytmická - zopakování několika jednodušších rytmických cvičení

S nástupem do školy děti pokračují v pěveckém sboru Mini Andílci.