Angel Master

angel master

Profesionální pěvecko-taneční skupina pro talentovanou mládež od 13 do 25 let věku.

Tento soubor byl založen v roce 2014 a zaměřuje se na děti ve věku od 13 do 25 let. Podmínkou přijetí do této skupiny je vykonání pěveckého a tanečního konkurzu.

Jedná se o vokální skupinu zaměřenou především na vokální hlasovou polyfonii. Repertoár je průřezem všech hudebních žánrů a stylů. Výuka probíhá pravidelně jednou týdně ve 90 minutových lekcích.

Výuku zajišťují
Petr Zeman Dis.- multiisntrumentalista a hudební skladatel
Miloš Novotný - rockový zpěvák, skladatel